Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

[Organized by Pans Global] Course ‘Emotional Intelligence For Leaders” | 18-19/11/2016

Course “Emotional Intelligence For Leaders” This two-day course equips you with Emotional Intelligence principles, techniques and practice...

[VNHR] Nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động

Hội thảo “NỘI QUY LAO ĐỘNG & XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG” Trong nội quy lao động luôn tồn tại những kẻ hở khi...

[Organized by HR Media] Hội Nghị Quản Trị Tài Năng Việt Nam 2016 | 13-14/10/2016

Có thể thấy rằng, chìa khóa thành công cho mỗi Doanh Nghiệp không chỉ xuất phát từ nhu cầu thị trường, sức mạnh côn...

[Organized by Pans Global] Workshop “Train the Trainers” | 22 – 24/09/2016

TRAIN THE TRAINERS HOW TO DESIGN & DELIVER A DYNAMIC TRAINING? 3 Days Workshop | Change To Learn From The Most Dynamic Trainer In Vietnam Keeping...

KẾT NỐI

Doanh nghiệp tuyển dụng

Human Resources Specialist
Schaeffler Vietnam Co., Ltd
HRBP Operation
Cargill Vietnam
Admin Management cum Receptionist
OPV Pharmaceutical Joint Stock Company
Admin Officer cum Receptionist
Linfox Logistics Vietnam

Ứng viên đăng ký

Nguyen Thi Chi Le
Assistant to Project Manager
NGUYEN THU TRANG
Human Resources
Tran Thi My Linh
Human Resource Manager, Personal Assistant
Hai Ngoc-Nguyen
Finance; Cooperate Finance & Finance Analysis

Tìm kiếm vị trí