Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Tin tức

Trang chủ Tin tức

[Organized by BAC] Phong thủy ứng dụng trong quản trị nhân sự | 23/04/2017

Ngày khai giảng: 23/4/2017 Ngày học: chủ n

[CarePlus] Sẵn sàng đón HÈ VUI KHỎE cùng CarePlus

Giá trị của sức khỏe là điều hạnh p

[Organized by BAC] Hoạch định chiến lược, tư vấn triển khai ERP | 18/04/2017

Ngày khai giảng: 18/4/2017 Ngày học: thứ 3

Lịch sự kiện