Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Tin tức

Trang chủ Tin tức

[Organized by BAC] Khóa học “BA & PM phối hợp hoàn thiện” | 18/07/2017

Ngày khai giảng: 18/7/2017 Ngày học: thứ 3

[Organized by HRM Asia] HR Summit & Expo Asia 2017 in Singapore | 03-04/05/2017

This May, get ready to abandon long-held misconcep

[Organized by BAC] Khóa học “Chuyên gia BSC-KPI nội bộ” | 04/07/2017

Ngày khai giảng: 04/07/2017 Ngày học: thứ