Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

DỮ LiỆU VỀ CÔNG TY

Vui lòng điền những thông tin dưới đây có liên quan đến công ty của bạn

Gói hội viên doanh nghiệp mà bạn chọn:

Gói 1

Áp dụng tối đa cho 5 hội viên

4.500.000
VNĐ/ năm

Gói 2

Áp dụng tối đa cho 10 hội viên

8.500.000
VNĐ/ năm

Gói 3

Áp dụng tối đa cho 15 hội viên

12.000.000
VNĐ/ năm

Gói Nâng Cao 1

Áp dụng tối đa cho 5 hội viên

10.800.000
VNĐ/ năm

Gói Nâng Cao 2

Áp dụng tối đa cho 10 hội viên

20.400.000
VNĐ/ năm

Gói Nâng Cao 3

Áp dụng tối đa cho 15 hội viên

28.800.000
VNĐ/ năm

Người liên hệ

Đây là người liên hệ chính giữa VNHR và công ty của bạn đối với những thông tin và cập nhật về hội viên doanh nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN (CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY)

Đây là những người nắm giữ tài khoản đăng nhập www.vnhr.vn và thẻ hội viên. Những người này phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm chuyên môn về nhân sự.

Email này đã được đang ký. Vui lòng chọn email khác

+ Thêm người đại diện