Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2017 03 09 | VNHR | Hội thảo chuyên đề “12 lý do thất bại khi triển khai KPI”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 03 01+02 | VNHR | Luật và các quy định về BHXH (HCM + Hà Nội)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 02 22 | VNHR | Sức mạnh của ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng nhân sự

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 02 17 | VNHR | Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp (Hà Nội)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 12 22 | VNHR | Salary Budgeting

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 12 15 | VNHR | Hội thảo “Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp” (HCM)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 08 18 | VNHR| Talent Management in a Hyper-Growth Market. HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 08 13 | VNHR | Nội quy lao động – Kỷ luật lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này