Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 138
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 80
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 36
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 27
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
02-2017-TT-BNV ngay 12/05/2017 – Thuc hien muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

595_QD-BHXH_ngay 14/04/2017 – Thu, quan ly BHXH, BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

47_2017_ND-CP_date 24/04/2017 – Statutory pay rate for public official

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

47_2017_ND-CP_Ngay 24/04/2017 – Muc luong co so chung

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2017_ND-CP_date 14/04/2017 – Rate of contribution insurance fund

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2017_TT-BHYT_ngay 15/03/2017 – Gia thanh toan chi phi kham chua benh-BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

11-2017-TT-BLDTBXH ngay 20/4/2017 – Huong dan nghi dinh 61-2015ND-CP chinh sach ho tro viec lam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2017_ND-CP_Ngay 14/4/2017 – Muc dong BHXH bat buoc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

07_2017_TT-BLDTBXH_10/03/2017 – Working regime for vocational education teachers

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này