Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trang chủ Văn bản pháp luật BẢO HIỂM XÃ HỘI

44_2017_ND-CP_Ngay 14/4/2017 – Muc dong BHXH bat buoc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37-2017-ND-TT-BQP ngày 16-2-2017- Thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

166_2016_ND-CP_date 24-12-2016. Electronic transactions in social, health and unemployment insurance

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

42/2016-TT-BLDTBXH-date 28-12-2016. Average monthly income for which social insurance has been paid

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

828-QD-BHXH ngay 27-5-2016 . Chi tra BHXH, BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Nghị định 33-2016-ND-CP ngày 10-5-2016. BHXH bắt buộc đối với quân nhân

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Nghị định 30/2016/NĐ-CP – Qui định hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện