Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

LUẬT LAO ĐỘNG

Trang chủ Văn bản pháp luật LUẬT LAO ĐỘNG

02-2017-TT-BNV ngay 12/05/2017 – Thuc hien muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

595_QD-BHXH_ngay 14/04/2017 – Thu, quan ly BHXH, BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

47_2017_ND-CP_date 24/04/2017 – Statutory pay rate for public official

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

47_2017_ND-CP_Ngay 24/04/2017 – Muc luong co so chung

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2017_ND-CP_date 14/04/2017 – Rate of contribution insurance fund

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

07_2017_TT-BLDTBXH_10/03/2017 – Working regime for vocational education teachers

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

35_2016_TT-BLDTBXH_date 25-10-2016.-employee policies under Decision 22-2015-QD-TTg

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2017_TT-BLDTBXH ngày 20-2-2017.Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện