Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 138
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 80
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 36
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 27
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
35_2016_TT-BLDTBXH_date 25-10-2016.-employee policies under Decision 22-2015-QD-TTg

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2017_TT-BLDTBXH ngày 20-2-2017.Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37-2017-ND-TT-BQP ngày 16-2-2017- Thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

166_2016_ND-CP_date 24-12-2016. Electronic transactions in social, health and unemployment insurance

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

42/2016-TT-BLDTBXH-date 28-12-2016. Average monthly income for which social insurance has been paid

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện