Thứ 6, 16/10/2020 15:57

[By Talentnet] CHUỖI KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VỀ ĐÃI NGỘ

Chuỗi đào tạo của Talentnet-Mercer về đãi ngộ, với cách tiếp cận theo phương pháp chuẩn quốc tế của Mercer cùng các chuyên gia Việt Nam giàu kinh nghiệm từ Talentnet, nhằm giúp các anh/chị nhân sự đạt được mục tiêu tối ưu hóa nguồn ngân sách, từ đó đưa ra các chính sách đãi ngộ đủ cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài.

Chuỗi đào tạo được thiết kế để trang bị cho học viên nền tảng vững chắc trong chiến lược và ứng dụng các phương pháp hoạch định lương, thưởng & phúc lợi.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Các đối tượng đang làm công tác nhân sự và đã có nền tảng cơ bản về Quản lý nhân sự

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Thời gian   

Nội dung

13-14 tháng 10

(2 ngày, mỗi ngày nửa buổi)

 Xây dựng nền tảng cho lương thưởng và phúc lợi / Tổng quan về lương thưởng & phúc lợi

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Trực tuyến (Online)

6 tháng 11 Xây dựng nền tảng cho lương thưởng và phúc lợi / Tổng quan về lương thưởng & phúc lợi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

8-9 tháng 10

(2 ngày, mỗi ngày nửa buổi)

Phân tích công việc và đánh giá vị trí
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)
13 tháng 11 Phân tích công việc và đánh giá vị trí
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)
25 tháng 9 Xây dựng ma trận chức năng và mô tả công việc
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

26-27 tháng 11

(2 ngày, mỗi ngày nửa buổi)

Xây dựng ma trận chức năng và mô tả công việc
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Trực tuyến (Online)

22-23 tháng 10

(2 ngày, mỗi ngày nửa buổi)

Thiết kế cấp bậc nội và xây dựng cấu trúc lương
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

20 tháng 11

Thiết kế cấp bậc nội và xây dựng cấu trúc lương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

29-30 tháng 10

(2 ngày, mỗi ngày nửa buổi)

Thiết kế chính sách thưởng theo hiệu quả công việc
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

1-2 tháng 10

Xây dựng chiến lược đãi ngộ tổng thể
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

4 tháng 12

Phân tích chỉ số nguồn nhân lực
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

11 tháng 12

Phỏng vấn dựa trên năng lực
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

*Chi tiết nội dung từng khóa vui lòng xem thêm trong https://edm.talentnet.vn/downloads/Talentnet-2020-Training-Brochure.pdf

 

GIẢNG VIÊN

  • Bà Mansi Shetty - Principal, Rewards Consulting Mercer Singapore
  • Ông Lê Đức Thuận - Principal, Human Capital Solutions, Talentnet
  • Bà Hoa Nguyễn - Senior Director, Human Capital Solutions, Talentnet
  • Bà Phương Nguyễn - Director, Human Capital Solutions, Talentnet
  • Bà Hannah Nguyễn – Consultant, Rewards Consulting, Mercer Singapore

ĐĂNG KÝ NGAY tại http://bit.ly/tln-rewards-courses

 

** Phí đào tạo: 4.500.000 đồng / học viên / khóa học online (đã bao gồm VAT)

** Phí đào tạo: 5.500.000 đồng / học viên / khóa học offline (đã bao gồm VAT)

**** Có áp dụng giảm giá nhóm. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên để biết thêm chi tiết

Lưu Tú Dinh 
luu.tu.dinh@talentnet.vn
0767 434 651

Nguyễn Kim Lệ Phương
nguyen.kim.le.phuong@talentnet.vn
0933 226 603