Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Tin tức

Trang chủ Tin tức

Chi hội VNHR Miền Bắc chính thức thành lập

Ngày 21.12.2019, ngày hội thành viên –

Chi hội VNHR khu vực Miền Tây chính thức thành lập và đi vào hoạt động

Ngày 07/12/2019 vừa qua, tại buổi hội th

AI LÀ BÊN YẾU THẾ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HIỆN NAY?

AI LÀ BÊN YẾU THẾ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘN

Lịch sự kiện