TOPIC #1 Chuỗi Webinar ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 | GẮN KẾT NHÂN VIÊN KHI LÀM VIỆC TỪ XA - WFH EMPLOYEE ENGAGEMENT

TOPIC #1 Chuỗi Webinar ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 | GẮN KẾT NHÂN VIÊN KHI LÀM VIỆC TỪ XA - WFH EMPLOYEE ENGAGEMENT

Hồ Chí Minh - 14/04/2020

Nội dung

Nội dung sự kiện

Thời gian: 15h30 - 17h | 14/04/2020

Địa điểm: Online - Zoom Webinar

Cách thức tham dự:

Đường link tham dự sẽ được gửi qua email anh chị dùng để đăng ký 1 ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Điều phối chương trình: Chị Nguyễn Thị Phương Anh - Senior HRBP Manager, AIA

Nội dung: 

  • Làm thế nào để duy trì gắn kết nhân viên trong bối cảnh hiện tại?
  • Các phúc lợi/trợ cấp nào cho Nhân viên để tăng mức độ gắn kết?
  • Làm thế nào tạo kết nối trong bối cảnh Work From Home?
  • Làm thế nào đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (performance) của Nhân viên khi làm việc từ xa?

Webinar được chia thành 4 phòng nhỏ, tương ứng với các lĩnh vực: Learning & Development, HRBP, Employee Engagement / Business Culture và C&B.

Ngừoi tham dự có thể tham gia trao đổi, nghe chia sẻ từ Host (là các HR manager/ HR Director của DN) của từng phòng về các biện pháp duy trì, tăng cường gắn kết nhân viên dưới các góc độ của từng lĩnh vực tương ứng.

Cuối cùng, người tham dự trở lại phòng chính để tham dự Hỏi-đáp cùng người điều phối và 4 hosts.

Để đảm bảo chất lượng đường truyền online, sự kiện giới hạn đăng ký trong 100 người. Đăng ký sẽ đóng trước ngày 12/04/2020. Chỉ những anh chị nhận đăng ký thành công nhận được link mời tham dự qua email. Mong anh chị thông cảm

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Sự kiện đã qua