TOPIC #2 CHUỖI WEBINAR ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 |CÁC GIẢI PHÁP TRÁNH CẮT GIẢM LAO ĐỘNG

Hồ Chí Minh - 21/04/2020

 TOPIC #2 CHUỖI WEBINAR ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 |CÁC GIẢI PHÁP TRÁNH CẮT GIẢM LAO ĐỘNG

Nội dung sự kiện

Thời gian: 15h - 16h30 | 21/04/2020

Địa điểm: Online - Zoom Webinar

Cách thức tham dự:

Đường link tham dự sẽ được gửi qua email anh chị dùng để đăng ký 1 ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Nội dung: 

  • Lương ngừng việc
  • Nghỉ không hưởng lương
  • Giảm lương
  • Các giải pháp khác

Để đảm bảo chất lượng đường truyền online, sự kiện giới hạn đăng ký trong 100 người. Đăng ký sẽ đóng trước ngày 19/04/2020. Chỉ những anh chị nhận đăng ký thành công nhận được link mời tham dự qua email. Mong anh chị thông cảm