KHÓA HUẤN LUYỆN C&B - TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

KHÓA HUẤN LUYỆN C&B - TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Trực tuyến - 17/07/2021

Nội dung

Nội dung sự kiện

C&B Management – Quản trị Lương & Phúc lợi

Mục tiêu: Cung cấp cho các Cán bộ Quản lý Nhân sự và Chuyên viên Quản lý Lương và Phúc lợi những kiến thức và kỹ năng cơ bản giúp cho họ có khả năng xây dựng và quản lý cấu trúc lương và phúc lợi thích ứng với tình hình hoạt động của công ty.

Đối tượng học viên: Các Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng phòng/Chuyên viên Quản lý Lương và Phúc Lợi. Tối đa 25 người.

Điều kiện Học viên cần có để tham gia học hiệu quả: Học viên có từ 2-3 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự hoặc quản lý lương và phúc lợi; Có kinh nghiệm về bảng lương; Hiểu biết tốt về Luật Lao động của Việt Nam; Thành thạo về Excel; 

Lưu ý: Yêu cầu mang theo laptop

Thời gian học: 08:30 - 17:00 | 3 ngày thứ Bảy từ 17/07/2021 - 31/07/2021

Nội dung đề xuất đọc:

  1. Building Pay Structures
  2. Common_Compensation_Terms_and_Formulas
  3. Compensation Basics for HR Generalists
  4. Creating a Competitive Salary Structure

 Học phí: Bao gồm tài liệu, giải lao giữa giờ (không bao gồm Ăn trưa)

  • 5,000,000VND/ Học viên (chưa bao gồm 10% VAT)
  • Giảm 15% cho Hội viên cơ bản
  • Giảm 20% cho Hội viên nâng cao

Nội dung khóa học:

Ngày    Nội dung    Giảng viên
1 Tổng quan về Quản trị Lương & Phúc lợi

Thành viên Tổ tư vấn C&B VNHR

Anh Lê Đức Thuận

Chị Lê Thị Thanh Thủy

Chi trả cho 3Ps là gì?
Phân tích Công việc (PTCV) và Mô tả Công việc (MTCV)
Đánh giá Công việc (ĐGCV)
2 Các phương pháp ĐGCV phổ biến
Phương pháp tính điểm và thực hành
Phân tích dữ liệu thị trường
3 Xây dựng Thang bảng Lương
Thực hành xây dựng Thang bảng Lương
Xem xét tăng lương
Thực hành Xem xét tăng lương
Tổng kết khóa học
 

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Sự kiện đã qua

Thời gian

Từ 17/07/2021  08:30 AM

Đến 31/07/2021  05:00 PM

Thời gian

Từ 17/07/2021  08:30 AM

Đến 31/07/2021  05:00 PM

Tham dự trực tuyến