Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2018 01 17 | Seminar “Breaking Through on Succession Planning & Talent Management”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 01 05 | Hội thảo “Năng suất lao động – Xây dựng văn hóa LEAN” Đồng Nai

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

141-2017-ND-CP ngay 07-12-2017 – Muc luong toi thieu vung 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 12 | VNHR – Hội thảo “Các báo cáo lao động định kỳ hàng năm”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 11 | VNHR – Hội thảo “Hợp đồng lao động”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 11 07 | VNHR – Building a Productive Learning Culture – A story from AkzoNobel

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 10 13 | VNHR – SEMINAR: HR Roles in Change Management

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 08 | VNHR – An toàn lao động và Vệ sinh lao động tại HCM & Hanoi

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này