Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2019 03 30 | Hội thảo “LEAN & Productivity” – Vũng Tàu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 03 29 | Hội thảo “What makes an HR professional a true Business Partner”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 03 23 | HT “Những thay đổi về Luật LĐ năm 2018 – DN cần chuẩn bị gì?

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 01 17 | Seminar “Breaking Through on Succession Planning & Talent Management”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 01 05 | Hội thảo “Năng suất lao động – Xây dựng văn hóa LEAN” Đồng Nai

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

141-2017-ND-CP ngay 07-12-2017 – Muc luong toi thieu vung 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 12 | VNHR – Hội thảo “Các báo cáo lao động định kỳ hàng năm”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 11 | VNHR – Hội thảo “Hợp đồng lao động”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện