Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2017 06 | VNHR – Tai nạn lao động và cách xử lý tại HCM & Hanoi

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 05 12 | VNHR.JLT – Seminar: Health & Productivity: A Business Strategy

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 05 04 | VNHR.Lacviet – Công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 04 21 | VNHR Forum tại Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 03 09 | VNHR | Hội thảo chuyên đề “12 lý do thất bại khi triển khai KPI”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 03 01+02 | VNHR | Luật và các quy định về BHXH (HCM + Hà Nội)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 02 22 | VNHR | Sức mạnh của ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng nhân sự

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 02 17 | VNHR | Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp (Hà Nội)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này