Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2017 11 | VNHR – Hội thảo “Hợp đồng lao động”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 11 07 | VNHR – Building a Productive Learning Culture – A story from AkzoNobel

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 10 13 | VNHR – SEMINAR: HR Roles in Change Management

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 06 | VNHR – Tai nạn lao động và cách xử lý tại HCM & Hanoi

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 05 12 | VNHR.JLT – Seminar: Health & Productivity: A Business Strategy

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 05 04 | VNHR.Lacviet – Công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 04 21 | VNHR Forum tại Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2017 03 09 | VNHR | Hội thảo chuyên đề “12 lý do thất bại khi triển khai KPI”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện