Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
PREPARING HR FOR FUTURE-26.06.2014

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

ROLE OF RECRUITER – WHO ARE YOU – SPEAKER PHAN THI THU THUY 2014

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

HOW TO ATTRACT, RECRUIT AND RETAIN GEN Y IN VIETNAM 2013

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

HRMS – HR STRATEGY AND ROADMAP NEW

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

5 STAGES OF FOCUSED LEADERSHIP DEVELOPMENT-FOR MEMBERS

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

KEY LEARNINGS FROM MENTORING MODEL AT BARCLAYS-for members

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

CIPD_HR-OUTLOOK_2015-WINTER-2014-15-VIEWS-OF-OUR-PROFESSION

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

BOOK ´THE RISE OF HR ´D. ULRICH – J JAUREGUI ET AL HRCI_THERISEOFHR-SINGLE-2

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

BERSIN PREDICTIONS 2014

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện