Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 145
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 83
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 37
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 27
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
97_2017_TT-BTC_ngay 27-9-2017 – Trich lap, quan ly tien luong kiem soat vien cong nha nuoc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

03_2017_TT-BVHTTDL_ngay 15-8-2017 – An toan, ve sinh lao dong linh vuc nghe thuan, the thao

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

1553_QD-BHXH_ngay 28-9-2017-Khai thac thong tin tren he thong thong tin giam dinh BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

76_2017_ND-CP ngay 30/6/2017-Adjustments to pensions, social insurance benefits and monthly benefits

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

3340-BHXH-ST ngay 8/8/2017 – Cap so so BHXH, the BHYT theo ma so BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

67-2017-TT-BTC-ngay 30/6/2017-Xac dinh nguon, phuong thuc chi thuc hien muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

16-2017-TT-BLDTBXH_ngay 8-6-2017-Kiem dinh ky thuan an toan lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

76_2017_ND-CP_ngay 30-6-2017.-Dieu chinh luong huu, tro cap BHXH, tro cap hang thang

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

838_QD-BHXH_ngay 29-5-2017-Giao dich dien tu BHXH, BHYT, BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện