Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 181
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 93
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 46
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
CÁC QUY TRÌNH
Số lượng tài liệu: 5
04_2019_TT-BNV_ngay 24-5-2019- Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44-2019-ND-CP date 20-5-2019-Social insurance allowances and monthly allowances

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

636_QD-LDTBXH_ngay 5-5-2019-Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2019_ND-CP_ngay 20-5-2019-Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

38_2019_ND-CP_date 9-5-2019-Statutory pay rate for public officials

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

38-2019-ND-CP ngay 9-5-2019- Muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

346_QD-BHXH_ngay 28-3-2019-Quy che quan ly va cap ma so BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

166-QD-BHXH ngay 31-1-2019-Quy trinh giai quyet huong cac che do BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

32_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Đào tạo nghề cho lao động trong DN vừa và nhỏ

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện