Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 148
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 85
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 38
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
32-2017-TT-BLDTBXH_date 29-12-2017-Social insurance has been paid

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

24-2018-ND-CP ngay 27-2-2018- Giai quyet khieu nai, to cao trong linh vuc Lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

5749_CT-TNCN ngay 5-2-2018 – Quyet toan thue TNCN 2017 va cap MST NPT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

56_2017_TT-BYT_ngay 29-12-2017_Huong dan Luat BHXH, Luat ATVSLD thuoc Bo Y te

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Statutory labour report 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Các biểu mẫu báo cáo lao động 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

97_2017_TT-BTC_ngay 27-9-2017 – Trich lap, quan ly tien luong kiem soat vien cong nha nuoc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

03_2017_TT-BVHTTDL_ngay 15-8-2017 – An toan, ve sinh lao dong linh vuc nghe thuan, the thao

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

1553_QD-BHXH_ngay 28-9-2017-Khai thac thong tin tren he thong thong tin giam dinh BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện