Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 157
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 87
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 39
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
05_2018_TT-BLDTBXH_ngay 29-6-2018- Dieu chinh luong huu, tro cap BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

888_QD-BHXH ngay 16-7-2018-Sua doi Quyet dinh 595-QD-BHXH ve quan ly, thu BHXH, BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

88_2018_ND-CP-15-6-2018-Dieu chinh luong huu, tro cap BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

88_2018_ND-CP-15-6-2018-Adjustments of retirement pensions, social insurance allowances

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

04_2018_TT-BLDTBXH-Sua doi thong tu 37-2016-TT-BLDTBXH ve tien luong trong cong ty quan ly tai san

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

06_2018_TT-BNV_date 31/5/2018-Guidelines for statutory pay rate for employees

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

06-2018-TT-BNV ngay 31/5/2018- Huong dan muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

15-2018-TT-BYT ngay 30/5/2018-Gia dich vu kham chua benh BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

72_2018_ND-CP_date 15-5-2018-Statutory pay rate for public officials

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện