Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 147
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 83
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 37
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 27
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
Statutory labour report 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Các biểu mẫu báo cáo lao động 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

97_2017_TT-BTC_ngay 27-9-2017 – Trich lap, quan ly tien luong kiem soat vien cong nha nuoc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

03_2017_TT-BVHTTDL_ngay 15-8-2017 – An toan, ve sinh lao dong linh vuc nghe thuan, the thao

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

1553_QD-BHXH_ngay 28-9-2017-Khai thac thong tin tren he thong thong tin giam dinh BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

76_2017_ND-CP ngay 30/6/2017-Adjustments to pensions, social insurance benefits and monthly benefits

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

3340-BHXH-ST ngay 8/8/2017 – Cap so so BHXH, the BHYT theo ma so BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

67-2017-TT-BTC-ngay 30/6/2017-Xac dinh nguon, phuong thuc chi thuc hien muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

16-2017-TT-BLDTBXH_ngay 8-6-2017-Kiem dinh ky thuan an toan lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này