Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trang chủ Văn bản pháp luật BẢO HIỂM XÃ HỘI

838_QD-BHXH_ngay 29-5-2017-Giao dich dien tu BHXH, BHYT, BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

72_2017_ND-CP_ngay 13-6-2017-Noi dung chi hoat dong- Hoi dong quan ly BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2017_ND-CP_Ngay 14/4/2017 – Muc dong BHXH bat buoc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37-2017-ND-TT-BQP ngày 16-2-2017- Thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

166_2016_ND-CP_date 24-12-2016. Electronic transactions in social, health and unemployment insurance

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

42/2016-TT-BLDTBXH-date 28-12-2016. Average monthly income for which social insurance has been paid

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

828-QD-BHXH ngay 27-5-2016 . Chi tra BHXH, BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này