Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

BẢO HIỂM Y TẾ

Trang chủ Văn bản pháp luật BẢO HIỂM Y TẾ

37_2018_TT-BYT_date 30-11-2018-Range of prices of medical services outside

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37_2018_TT-BYT_ngay 30-11-2018- Khung gia dich vu kham chua benh BHYT khong thanh toan

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

146_2018_ND-CP_date 17-10-2018-Guidance on Law on Health Insurance

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

27_2018_TT-BYT_date 26-10-2018-Health insurance for people with HIV-AIDS

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

27-2008-TT-BYT ngay 26-10-2018-Kham chua benh BHYT lien quan den HIV-AIDS

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

15_2018_TT-BYT_date 30-5-2018-Prices for medical examination and treatment services

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

15-2018-TT-BYT ngay 30/5/2018-Gia dich vu kham chua benh BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

56_2017_TT-BYT_ngay 29-12-2017_Huong dan Luat BHXH, Luat ATVSLD thuoc Bo Y te

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

1553_QD-BHXH_ngay 28-9-2017-Khai thac thong tin tren he thong thong tin giam dinh BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2017_TT-BHYT_ngay 15/03/2017 – Gia thanh toan chi phi kham chua benh-BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này