Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

LUẬT LAO ĐỘNG

Trang chủ Văn bản pháp luật LUẬT LAO ĐỘNG

04_2019_TT-BNV_ngay 24-5-2019- Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44-2019-ND-CP date 20-5-2019-Social insurance allowances and monthly allowances

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

636_QD-LDTBXH_ngay 5-5-2019-Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2019_ND-CP_ngay 20-5-2019-Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

38_2019_ND-CP_date 9-5-2019-Statutory pay rate for public officials

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

38-2019-ND-CP ngay 9-5-2019- Muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

32_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Đào tạo nghề cho lao động trong DN vừa và nhỏ

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

29_2019_ND-CP_ngay 20-3-2019-Danh mục công việc được cho thuê lại lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2019_TT-BYT_ngay 21-9-2019-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụ tại nơi làm việc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

42_2018_TT-BLDTBXH_ngay 8-12-2018-Dinh muc Kinh te ky thuat ve huan luyen ATVSLD

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện