Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

LUẬT LAO ĐỘNG

Trang chủ Văn bản pháp luật LUẬT LAO ĐỘNG

38_2019_ND-CP_date 9-5-2019-Statutory pay rate for public officials

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

38-2019-ND-CP ngay 9-5-2019- Muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

32_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Đào tạo nghề cho lao động trong DN vừa và nhỏ

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

29_2019_ND-CP_ngay 20-3-2019-Danh mục công việc được cho thuê lại lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2019_TT-BYT_ngay 21-9-2019-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụ tại nơi làm việc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

42_2018_TT-BLDTBXH_ngay 8-12-2018-Dinh muc Kinh te ky thuat ve huan luyen ATVSLD

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

18_2018_TT-BLDTBXH_ngay 30-10-2018-Sua doi cac thong tu lien quan den thu tuc hanh chinh cua BLDTBXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

31_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

149_2018_ND-CP_date 7-11-2018-Application of workplace democracy

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

157_2018_ND-CP_date 16-11-2018-Region-based minimum wages

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này