Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

LUẬT VIỆC LÀM

Trang chủ Văn bản pháp luật LUẬT VIỆC LÀM

11-2017-TT-BLDTBXH ngay 20/4/2017 – Huong dan nghi dinh 61-2015ND-CP chinh sach ho tro viec lam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

19-2016-TT-BYT ngay 30-6-2016.-Quan ly ve sinh, suc khoe nguoi lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

09/2016-TTLT-BLDTBXH-BTC-date 15-6-2016 – Guidelines for support for guest workers prescribed

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này