Chi tiết tài liệu

2016 10 15 | VNHR | Các QĐ về tiền lương & phúc lợi hiện hành và TU LĐTT (HCM+Hà Nội)

17/10/2016

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

Vào sáng thứ Bảy, ngày 15/10/2016, VNHR phối hợp cùng các anh chị Luật sư trong Tổ tư vấn Pháp lý VNHR tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Các quy định về tiền lương & phúc lợi hiện hành và thỏa ước lao động tập thể ”.

Thời gian: 08:30 – 12:00, Thứ Bảy ngày 15/10/2016
Địa điểm: Sảnh Tokyo (Lầu 2), Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM

Diễn giả:  Luật sư Trần Văn Trí – Luật sư Điều hành, Công ty Luật FUJILAW

Người điều phối: Luật sư Nguyễn Hữu Phước
– Luật sư sáng lập Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng Sự
– Thành viên Ban Điều Hành VNHR

Nội dung chương trình:

PHẦN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI HIỆN HÀNH:

                   A. CƠ SỞ PHÁP LÝ
                   B. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG

I. ĐỊNH NGHĨA
II. MỨC LƯƠNG TRẢ CHO NLĐ
III. ĐỒNG TIỀN TRẢ LƯƠNG NLĐ
IV. XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
V. ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
VI. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG (Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH)
VI. KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG (ĐIỀU 95, BLLĐ 2012)
VIII. TIỀN LƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

PHẦN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ:

               A. CƠ SỞ PHÁP LÝ
               B. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TƯLĐTT

I. ĐỊNH NGHĨA
II. NỘI DUNG CỦA TƯLĐTT
III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG TƯLĐTT

Tài liệu liên quan