Chi tiết tài liệu

2018 07 19 | Hội thảo “Các quy định về Tiền lương, Phúc lợi hiện hành và Thỏa ước lao động tập thể” – HCM

24/07/2018

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

VUI LÒNG KÉO XUỐNG CUỐI TRANG ĐỂ NHẬN ĐƯỜNG LINK TẢI TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chủ đề Luật tháng 7/2018: Các quy định về Tiền lương, Phúc lợi hiện hành và Thỏa ước lao động tập thể

Thời gian: 8:30 – 12:00, Thứ Năm ngày 19/07/2018
Địa điểm: Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, HCM

Nội dung chương trình

PHẦN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI HIỆN HÀNH:
A. Cơ sở pháp lý 
B. Các quy định về tiền lương

 1. Định nghĩa
  – Các loại tiền lương
  – Các loại tiền lương hiện tại
  – Mục đích áp dụng của hai loại tiền lương
  – Các khoản phụ cấp cụ thể
 2. Mức lương trả cho NLĐ
 3. Đồng tiền trả lương NLĐ
 4. Xây dựng thang lương, bảng lương
 5. Đăng ký thang lương, bảng lương
 6. Hình thức trả lương
 7. Kỳ hạn trả lương
 8. Tiền lương trong quá trình làm việc

PHẦN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ:
A. Cơ sở pháp lý
B. Các quy định về TƯ LĐTT

 1. Định nghĩa
 2. Nội dung của TƯ LĐTT
 3. Quy trình xây dựng TƯ LĐTT

Diễn giả: Luật sư Trần Văn Trí
– Luật sư Điều hành, FUJILAW
– Thành viên Tổ tư vấn Pháp lý VNHR

LINK TẢI CÁC TÀI LIỆU:
VNHR. LUONG, PHUC LOI VA TULDTT_19.7.18.FULL
Official Letter 1019_TCT_TNCN dated March 25 2015
4738_LDTBXH-LDTL_Buoc ky Hop dong thu viec
4308_LĐTBXH-TL
3945_LDTBXH-LDTL_292376
3039_BHXH-THU_KHONG DONG NEU THOI THU VIEC TACH RIENG

Tài liệu liên quan