Chi tiết tài liệu

2018 08 02 | Nhà Quản trị Nhân sự (HR) trong vai trò Huấn luyện viên nội bộ – Hà Nội

08/08/2018

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

Chủ đề: Nhà Quản trị Nhân sự (HR) trong vai trò Huấn luyện viên nội bộ (HR as Internal Coach)

Thời gian: Thứ Năm ngày 02/08/2018, 13:30 – 16:30 (đón khách từ 13:30 –  14:00)

Địa điểm: Risupia Panasonic Vietnam Office, 2nd floor, 90 Tran Thai Tong, Cau Giay District, Hanoi

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Nội dung chương trình: 

  1. Nhà Quản lý trong vai trò Huấn luyện viên
  • Giới thiệu về Kỹ năng Huấn luyện – Coaching
  • Lợi ích và giá trị của cuộc hội thoại Huấn luyện
  • Huấn luyện khác biệt như thế nào so với các loại hình hội thoại khác?
  • Nhà Quản lý có thể ứng dụng Huấn luyện ở những lĩnh vực nào trong công việc?
  1. Nhà Quản trị Nhân sự (HR) trong vai trò Huấn luyện viên nội bộ của doanh nghiệp
  • Các Lợi ích và Thách thức khi HR trở thành Huấn luyện viên nội bộ trong doanh nghiệp
  • HR có thể ứng dụng Huấn luyện ở những lĩnh vực nào trong công việc?
  1. Hoạt động thực hành

Diễn giả: Cô Siew Yun Pang, Chuyên gia Đào tạo Coaching từ Growth Catalyst Vietnam

Tài liệu liên quan