Chi tiết tài liệu

Các biểu mẫu báo cáo lao động 2018

05/02/2018

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

Kính chào anh, chị Hội viên thân mến,

Nhằm mang lại sự thuận tiện cho các anh, chị trong việc chuẩn bị các Báo cáo lao động định kỳ hàng năm, Phuoc & Partners đã tổng hợp tất cả các biểu mẫu báo cáo lao động bằng tiếng Việt và một số bằng tiếng Anh, được đăng tải tại mục Văn bản pháp luật của website www.vnhr.vn . Khi có biểu mẫu mới, sửa đổi, bổ sung,… Phuoc & Partners và VNHR Legal Team sẽ cập nhật đến anh, chị.

Chúng tôi mong rằng các tài liệu này sẽ hữu ích cho các công việc của các anh, chị.

Nếu có thắc mắc, anh chị vui lòng liên hệ đến bộ phận hỗ trợ Hội viên qua email membership@vnhr.vn

hoặc điện thoại (028) 3820 3625.

Trân trọng,

Tài liệu liên quan