Chi tiết tài liệu

2016 08 13 | VNHR | Nội quy lao động – Kỷ luật lao động

29/08/2016

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

Nội quy lao động (NQLĐ) và xử lý kỷ luật lao động là các vấn đề quan trọng trong việc duy trì trật tự của doanh nghiệp. Thử tưởng tượng nếu không có NQLĐ thì làm thế nào doanh nghiệp có thể xử lý kỷ luật đối với những người lao động mà có những hành vi vi phạm trật tự trong doanh nghiệp, gây tổn hại đến tài sản và lợi ích của doanh nghiệp? Nhưng nếu đã có NQLĐ rồi, doanh nghiệp có dễ dàng hơn trong việc xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ hay không? Chỉ dựa vào NQLĐ, doanh nghiệp có thể đảm bảo việc xử lý kỷ luật lao động người lao động là hoàn toàn đúng quy định pháp luật hay không? Hội thảo “Nội quy lao động và Kỷ luật lao động” sẽ phần nào giúp doanh nghiệp có thêm những thông tin hữu ích trong việc hạn chế tranh chấp lao động tiềm ẩn do xử lý kỷ luật lao động không đúng quy định pháp luật.

Phần I: Nội Quy Lao Động

  1. Sự cần thiết của Nội Quy Lao Động;
  2. Các nội dung chính của Nội Quy Lao Động;
  3. Quy trình ban hành Nội Quy Lao Động; và
  4. Những điểm cần lưu ý khi soạn thảo Nội Quy Lao Động.

Phần II: Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

  1. Giới thiệu chung về Xử Lý Kỷ Luật Lao Động;
  2. Quy trình Xử Lý Kỷ Luật Lao Động; và
  3. Một sốlưu ý trong việc Xử Lý Kỷ Luật Lao Động và soạn thảo các văn bản liên quan.

Thời gian: 8:30 – 11:30, Thứ Bảy, ngày 13/08/2016
Địa điểm: Lầu 5, Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM

Diễn giả: Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh – Luật sư Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng Sự
Người điều phối: Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Tài liệu liên quan