Tu sach nhan su

HR Articles

COVID – 19 – Legal Issues Associated with The Implementation of Solutions to Cut Headcount due to Covid 19

COVID – 19 – Legal Issues Associated with The Implementation of Solutions to Cut Headcount due to Covid 19

02/02/2021

On 23 January 2020, Vietnam recorded its first-ever Covid - 19 case and since then, Vietnam has not recorded any death. Among nearly 103 million cases worldwide, only nearly 1817 cases were recorded in Vietnam (at February 02, 2021). However, the circumstances of the disease are still complicated and the rapid increase of the current number of cases has affected the ability of relevant State agencies to control the disease. Additionally, the pandemic has had negative impacts directly on the business operation of enterprises in the Vietnamese economy in particular and those of the world in general.

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG: Liệu đã đủ hướng dẫn để doanh nghiệp có thể thi hành đúng Bộ Luật lao động 2019?

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG: Liệu đã đủ hướng dẫn để doanh nghiệp có thể thi hành đúng Bộ Luật lao động 2019?

08/01/2021

Ngày 14/12/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP (“Nghị định 145”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Đây là một văn bản rất được mong đợi vì từ ngày 01/01/2021, nhiều điểm mới trong BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 (“BLLĐ”) cần hướng dẫn để doanh nghiệp có thể áp dụng vào thực tiễn. Song, theo luật sư Trần Văn Trí (FUJI LAW), khi nghiên cứu Nghị định này sẽ thấy còn rất nhiều vấn đề mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) cần phải làm rõ hơn dưới dạng Thông tư. Mời anh chị cùng xem những thảo luận bên dưới theo góc nhìn & phân tích của Luật sư Trần Văn Trí về Nghị định 145 nhé.

0+

Topic

0+

Account

0+

Đang hỏi

Join us as a VNHR Member to discuss, engage and share with Vietnamese HR experts on various HR topics.

Read more

Top searches

Partner