WEBINAR HR LAW TALK - CHỦ ĐỀ: Doanh nghiệp cần phải biết và quan tâm khi giao kết với người lao động: Thư mời làm việc, HĐ thử việc và HĐLĐ

WEBINAR HR LAW TALK - CHỦ ĐỀ: Doanh nghiệp cần phải biết và quan tâm khi giao kết với người lao động: Thư mời làm việc, HĐ thử việc và HĐLĐ

Trực tuyến - 13/10/2022

Nội dung

Event content

Trong quá trình anh chị thực hiện các công việc quản trị Nhân sự hàng ngày chắc hẳn không ít lần phát sinh các vấn đề đòi hỏi cách giải quyết đảm bảo cân bằng quyền lợi giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động với yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần có sự hướng dẫn từ chuyên viên pháp lý mà công ty không có người đảm nhiệm vai trò này; hay giải quyết vấn đề bằng cách tra cứu các văn bản luật hiện hành nhưng thông tin tìm kiếm quá nhiều và chưa nắm được hiệu lực thi hành cũng như văn bản hướng dẫn liên quan.

Với mong muốn Hội viên nắm vững pháp lý cũng như quy trình giải quyết các vấn đề trên, đồng thời kế thừa hoạt động hội thảo luật lao động hàng tháng trước đây, VNHR thực hiện chuỗi Webinar HR Law Talk sẽ diễn ra hàng tháng với những chủ đề thực tiễn, sát với nhu cầu của Hội viên. Chương trình thực hiện trực tuyến qua ứng dụng ZOOM, mỗi tháng sẽ có 1 chủ đề và link đăng ký riêng.


Các chủ đề được điều phối và hướng dẫn bởi thành viên Ban tư vấn pháp lý VNHR.

Với thời lượng 60 phút, Thành viên Ban tư vấn và Hội viên sẽ cùng nhau thảo luận các câu hỏi/ tình huống thực tế diễn ra tại doanh nghiệp, liên quan đến chủ đề của tháng.


Chủ đề tháng 10/2022: Doanh nghiệp cần phải biết và quan tâm khi giao kết với người lao động: Thư mời làm việc, HĐ thử việc và HĐLĐ

Hướng dẫn bởi Luật sư Dương Tiếng Thu
Luật sư thành viên - Công ty Luật Phuoc & Partners
Thành viên Ban tư vấn VNHR

  • Hình thức tổ chức qua Zoom (link gửi qua email khách đăng ký thành công)
  • Chuỗi chương trình dành riêng cho Hội viên và hoàn toàn miễn phí
  • Anh chị vui lòng đăng nhập tài khoản Hội viên để đăng ký
  • Nội dung:
    • Thư mời làm việc, hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động
    • Giải đáp các câu hỏi/ tình huống của Hội viên (đã được gửi trước qua email); trực tuyến tại Zoom

Sự kiện này chỉ dành cho hội viên cá nhân/ doanh nghiệp của VNHR.

Become Member

10:00 AM - 11:00 AM

Date 13/10/2022

10:00 AM - 11:00 AM

Date 13/10/2022

Tham dự trực tuyến