BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20240621T100000 DTEND:20240621T110029 LOCATION:Tham dự trực tuyến TRANSP: OPAQUE SEQUENCE:0 UID: DTSTAMP:20240720T083001Z SUMMARY: PUBLIC WEBINAR "Nhân Sự cần lưu ý gì để phòng Ngừa và Xử lý Tranh chấp Lao động Hiệu quả” DESCRIPTION:Link chi tiết sự kiện: https://vnhr.vn//event/detail?slug=-public-webinar-nhan-su-can-luu-y-gi-de-phong-ngua-va-xu-ly-tranh-chap-lao-dong-hieu-qua-&id=4173 PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR