BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20240706T090039 DTEND:20240713T170039 LOCATION:Tham dự trực tuyến TRANSP: OPAQUE SEQUENCE:0 UID: DTSTAMP:20240301T055820Z SUMMARY:Khóa huấn luyện tháng 07/2024: Những kiến thức cơ bản về Quản trị Đãi ngộ DESCRIPTION:Link chi tiết sự kiện: https://vnhr.vn//event/detail?slug=khoa-huan-luyen-thang-07-2024-nhung-kien-thuc-co-ban-ve-quan-tri-dai-ngo&id=4125 PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR