BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20240426T140031 DTEND:20240426T153031 LOCATION:Tham dự trực tuyến TRANSP: OPAQUE SEQUENCE:0 UID: DTSTAMP:20240720T081533Z SUMMARY:Quản lý lao động nước ngoài – Góc nhìn toàn diện về Thuế thu nhập cá nhân, Giấy phép Lao động và Xuất nhập cảnh DESCRIPTION:Link chi tiết sự kiện: https://vnhr.vn//event/detail?slug=quan-ly-lao-dong-nuoc-ngoai-goc-nhin-toan-dien-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-giay-phep-lao-dong-va-xuat-nhap-canh&id=4145 PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR