Chi tiết sự kiện

HCM- [18-19/12/2015] Training course: How to build salary range without market survey data

HCM- [18-19/12/2015] Training course: How to build salary range without market survey data

9:00 sáng - 5:30 chiều ngày 18/12/2015 - 19/12/2015

Event HR Sự kiện HR

Room 405, 12M Nguyen Thi Minh Khai, DaKao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh city, Vietnam

Còn trống: 0

Bản đồ

Loading Map....

Nội dung sự kiện

Tiền lương là thông tin bảo mật ở hầu như các công ty. Một số công ty nước ngoài qui định hình thức xử lý kỷ luật nếu tiết lộ thông tin lương/thưởng cho người khác. Trên thực tế nhân viên vẫn chia sẻ thông tin với nhau. Việc trả lương cho 1 nhân viên nào đó dựa trên mức thương lượng cá nhân thiếu 1 khung chuẩn dễ dẫn đến sự bất bình trong nhân viên và giảm hiệu quả làm việc.
Dù không thể có cách trả lương 100% công bằng nhưng với việc xây dựng thang bảng lương (TBL), các công ty sẽ chủ động hơn trong việc duy trì sự cạnh tranh tương đối với thị trường bên ngoài cũng như công bằng nội bộ. Hơn nữa việc không xây dựng TBL có thể bị phạt hành chánh từ 2t-5t theo NĐ 93/2014
Nhằm hỗ trợ các anh chị đang có những băn khoăn về vấn đề TBL, VNHR tổ chức 2 ngày đào tạo ngắn với nội dung như sau:

Trainer / Giảng viên
Ms Kim – Hoan Tran
– Delivered compensation structures consulting to 5 FDI and 2 local companies
– Certified Global Remuneration Professional

Day 1 (18/12): Job Analysis & Evaluation

 1. Overview of Job analysis
 2. Difference between Job Accountabilities and Tasks
 3. Collecting information for job analysis
 4. Building your own job evaluation method
 5. Steps in conducting job evaluation
 6. Consolidating job evaluation result

Day 2 (19/12): Building Salary Ranges

 1. Considerations in designing salary ranges
 2. Defining pay grades
 3. Defining salary structures
 4. Preparing internal data
 5. Assign your data into structures
 6. Run current trend line
 7. Pay budget considerations in proposing new trend line
 8. Finalize your structures

 Participants / Thành phần tham dự

This course may interest HR Practitioner who is facing following issues and responsible to propose solutions to his/her company:

 • Receives resignation from key or top performers to join other company for higher pay
 • Receives complaint from employees for unfair salary or;
 • Existing employees complaint for higher pay to newcomers
 • Selected candidates refuse offer
 • Hiring manager asks for more budget to offer selected candidates
 • You don’t have official survey data and tool

Take away benefits / Lợi ích cho người học

 • Achieve reasonable internal fair among jobs
 • Engage your people with internal fair compensation
 • Being prepared for complaints/ market pressure relating to compensation
 • Proactive in managing HR budget

Fee: 3,500,000, VAT invoice: plus 10% | VNHR: 3,000,000, VAT invoice: plus 10%

Registration email to [email protected] | 08 3820 3625


Sự kiện khác