Chi tiết sự kiện

[HCM] Đào tạo “Kỹ năng điều phối và thực tiễn ứng dụng” | 14/11/2015

[HCM] Đào tạo "Kỹ năng điều phối và thực tiễn ứng dụng" | 14/11/2015

8:30 sáng - 12:00 chiều ngày 14/11/2015

Sự kiện HR

Còn trống: 0

Bản đồ

Map Unavailable

Nội dung sự kiện

Mục đích chương trình: Nhằm cung cấp các kiến thức về kỹ năng điều phối và thực hành ứng dụng trong thực tế điều phối hội hợp, thảo luận.

Nội dung:

  1. Chức năng điều phối và vai trò người điều phối với nghề Nhân sự.
  2. Quá trình điều phối: giai đoạn chuẩn bị (xác định mục tiêu đầu ra, đối tượng,…), dẫn dắt thực tế, sau thảo luận.
  3. Các công cụ ứng dụng trong quá trình điều phối (công cụ, chia sẻ ví dụ và thực hành nhóm).
  4. Chia sẻ cách xử lý các tình huống khó.

Thời gian: 8:30 – 12:00, Thứ Bày ngày 14/11/2015

Địa điểm: cập nhật sau

Số lượng học viên: 40 người

Giảng viên: Mr. Trần Phong

  • Học vị:

 – Thạc sĩ Quản lý Công, Đại học Postdam – CHLB Đức, 2004 – 2005

– Thạc sĩ Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội, 1998 – 2000

– Kỹ sư Hóa Công nghệ – Thực phẩm, Đại học Bách khoa TP HCM, 1982 –1987

  • Hoạt động chuyên môn:

Là Chuyên gia tư vấn (Consultant), Giảng viên (Trainer) và Điều phối viên (Facilitator) về các lĩnh vực: Truyền thông, Trực quan hóa và Kỹ năng điều phối hoạt động Nhóm có sự cùng tham gia, Phương pháp giảng dạy tích cực, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng phát triển cộng đồng, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng thương lượng và quản lý xung đột, Lập kế hoạch theo LFA, Đánh giá nhanh có sự cùng tham gia (PRA) cho MONRE, MOLISA, UNDP, UN-REDD Program, UNICEF, UN Women, GEF SGP, WWF, IUCN, OXFAM GREAT BRITAIN, OXFAM QUEBEC, OXFAM NOVIB, OXFAM AMERICAN, GTZ – INWENT – DED (GIZ), CARE, MALTESER, DANIDA, IRISH AID, HABITAT, HELVETAS, ROSA LUXEMBURG, ILO, PYD, ACDI VOCA, GRET, SRD, KNOW-HOW TECH CO. LTD, VCB, FPT… Đã làm việc với các Dự án thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ LĐTBXH, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ Y Tế, Ủy Ban DT&MN, Chương trình QG NS&VSMT…

  • Về điều phối các hoạt động có sự cùng tham gia: 10 năm kinh nghiệm

– 2006: Giảng viên về đánh giá nhanh có sự cùng tham gia (PRA) cho Malteser tai Quảng Nam.

– 2007 – 2011: Điều phối viên (facilitator) cho các cuộc họp lập kế hoạch có sự cùng tham gia cho các dự án của GTZ, UNDP, DANIDA, OGB tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Hà Nội, TP HCM, Đắklắk, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Nam.

– 2002 – 2014: Giảng viên cho khoảng 35 Khóa đào tạo về Kỹ năng điều phối các hoạt động nhóm có sự cùng tham gia (Facilitation skills for participatory group events) cho DANIDA, GIZ, OXFAM GREAT BRITAIN, OXFAM NOVIB, UNICEF, UN-REDD VN, CARE, PyD, SRD… tại cấp TW và địa phương.

– 2006-2014: Đã trực tiếp điều phối (facilitate) cho khoảng 30 Hội thảo Lập kế hoạch có sự cùng tham gia cho các Dự án, Chương trình thuộc các phạm vi lĩnh vực, tổ chức nói trên.

Hình thức đăng ký: Đăng ký và đóng phí tại chỗ tại buổi Hội thảo “Sức mạnh của sự diễn giảng – The Power of Facilitaion”, diễn ra ngày 23/10/2015 tại 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Phí tham dự: 400,000VND/ người (Hội viên VNHR có mức phí ưu đãi 200,000 VNĐ/ người)

Mọi thông tin thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận Thư ký qua số điện thoại (+84) 3820 3625 hoặc email [email protected] để được hỗ trợ.


Sự kiện khác