Chi tiết sự kiện

[Long Hậu] 20/07/2018 | Hội thảo “Ngân sách lương hằng năm”

[Long Hậu] 20/07/2018 | Hội thảo "Ngân sách lương hằng năm"

1:30 chiều - 4:30 chiều ngày 20/07/2018

Event HR

Khu công nghiệp Long Hậu, Long An

Còn trống: 38

Bản đồ

Loading Map....

Nội dung sự kiện

Thời gian: Thứ Sáu ngày 20/07/2018, từ 13:30 – 16:30
Địa điểm: Tòa nhà BQL KCN Long Hậu, Long An

Diễn giả trình bày: Ms Trần Thị Kim Hoàn – HR Profesional, Habitat Vietnam
GRP – Certified Global Remuneration Professional from WorldatWork Society of Certified Professional

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Đối tượng tham dự: Trưởng phòng/ chuyên Nhân sự, Quản lý Tiền lương và Phúc lợi

Nội dung chia sẻ:
1. Mục đích của xem xét lương hàng năm
2. Các thách thức khi trình bày và xin phê duyệt ngân sách hàng năm
3. Các yếu tổ cần cân nhắc khi đề xuất ngân sách lương

  • Các yếu tố và cách thức thu thập dữ liệu
  • Dữ liệu trọng yếu cho hoạt động SXKD của tổ chức

4. Cơ sở thuyết phục Ban Giám đốc phê duyệt ngân sách lương

  • Các yếu tổ cần cân nhắc khi lập kế hoạch ngân sách lương
  • Độ tin cậy của dữ liệu và phương pháp phân tích
  • Các yếu tổ quan trọng của tổ chức/ công ty 

5. Cách thức xem xét và điều chỉnh lương cho nhân viên

MIỄN PHÍ THAM DỰ

SĐT hỗ trợ: 028 3820 3625


Đăng ký

Sự kiện này đã hết hạn đăng ký.

Sự kiện khác