HR THOUGHT-LEADER WEBINAR: ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 - CHUYỂN HOÁ THÁCH THỨC THÀNH THỜI CƠ

HR THOUGHT-LEADER WEBINAR: ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 - CHUYỂN HOÁ THÁCH THỨC THÀNH THỜI CƠ

Hồ Chí Minh - 31/03/2020

Nội dung

Nội dung sự kiện

HR THOUGHT-LEADER WEBINAR: ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 - CHUYỂN HOÁ THÁCH THỨC THÀNH THỜI CƠ
TACKLING GREATER CHALLENGE IN EVERY OPPORTUNITY IN COVID-19 PANDEMIC

Dịch bệnh Covid-19 đang đặt ra những thách thức lớn cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận hành, tình hình kinh doanh, chiến lược vận hành và phát triển.Trong bối cảnh dịch bệnh, các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cần làm gì để thích ứng với những thay dổi, những quyết sách nào cần được đưa ra để duy trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối thiểu hoá thiệt hại nếu có cho nhiều bên liên quan? 

VNHR trân trọng tổ chức buổi webinar diễn đàn trực tuyến được điều phối và tham dự bởi các nhà quản trị doanh nghiệp kinh nghiệm, xoay quanh các nội dung chính:

- Ảnh hưởng của Covid-19 đối với doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau - Chia sẻ từ doanh nghiệp tham dự
- Chiến lược nhân sự và tổ chức thay đổi thế nào để ứng biến và phát triển trong ngắn hạn & dài hạn

Điều phối:

  • Chị Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc Talentnet | Phó chủ tịch VNHR
  • Chị Nguyễn Thị Xuân Hương - Giám đốc Nhân sự toàn quốc Akzo Nobel Việt Nam | Ban điều hành VNHR

Thành phần tham dự: Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự, Quản lý các phòng ban, Quản lý Doanh nghiệp

Thời gian: Thứ Ba, 31/03/2020 | 15h - 16h30

Cách thức tham dự: Webinar được tổ chức trên nền tảng Zoom. Link tham dự được gửi đến email của người tham dự 1 ngày trước khi diễn ra sự kiện

*Ngôn ngữ: tiếng Việt

*Sự kiện giới hạn 60 đăng ký

(VNHR sẽ đóng đăng ký khi đủ số lượng và chỉ gửi email thông báo đường link tham dự đến các anh chị đăng ký thành công, mong anh chị thông cảm) 

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Sự kiện đã qua

03:00 PM - 04:30 PM

Ngày 31/03/2020

03:00 PM - 04:30 PM

Ngày 31/03/2020