HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021

Trực tuyến - 15/01/2022

Nội dung

Nội dung sự kiện

Chuỗi webinar luật lao động hàng tháng được thành viên Tổ tư vấn VNHR thực hiện, nhằm giúp Hội viên cập nhật các vấn đề về pháp lý lao động mới và các hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nhờ đó, Hội viên VNHR thường xuyên có cơ hội kết nối và học hỏi định kỳ, góp phần nâng cao chuyên môn, phục vụ cho công việc quản trị nhân sự.

Năm tài chính 2021 cũng gần khép lại, một trong số các công việc của bộ phận Nhân sự là Quyết toán thuế TNCN cho người lao động và các đối tượng liên quan. Theo đó, Webinar tháng 01/2022, chủ đề: "Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2021" sẽ được thực hiện bởi Anh Bùi Bảo Nguyên- thành viên Tổ Tư vấn VNHR.

Nội dung chính:

1. Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

a. Đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

b. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế.

2. Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN

3. Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

4. Các lưu ý liên quan đến giảm trừ gia cảnh

5. Các lưu ý liên quan đến khấu trừ bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài

6. Cập nhật một số hướng dẫn mới trong năm đối với các khoản chi trong bối cảnh Covid-19.

7. Thủ tục, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.

8. Hỏi đáp.

--------------------------

Thời gian: 08:30 - 11:30, Sáng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 01 năm 2022

Nền tảng Zoom Online

Miễn phí và chỉ dành cho Hội viên VNHR

 

Sự kiện này chỉ dành cho hội viên cá nhân/ doanh nghiệp của VNHR.

Trở thành hội viên

08:30 AM - 11:30 AM

Ngày 15/01/2022

08:30 AM - 11:30 AM

Ngày 15/01/2022

Tham dự trực tuyến