Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng Trợ Lý Giám Sát Kho

Trợ Lý Giám Sát Kho

Branch of LIXIL VIETNAM Corporation in Binh Duong Province

Mô Tả Công Việc

This listing has expired.

Yêu Cầu Công Việc

* Quản lý Nhân sự

- Kiểm tra, nhắc nhở thực hiện an toàn lao động và nội quy Công ty

- Thông báo, phân công các việc cần làm trong ngày

- Chấm công, theo dõi giờ làm và hiệu suất làm việc

- Kiểm tra sắp xếp hàng hóa

- Kiểm tra việc thực hiện xuất hàng theo nguyên tắc “Nhập trước, xuất trước” (FIFO)

* Kiểm soát đóng gói

- Kiểm soát tồn kho bìa, mark, phụ kiện; lên kế hoạch đặt hàng khi cần thiết

* Kiểm soát nhập, xuất hàng

- Theo dõi lượng hàng nhập, xuất hàng ngày

- Kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất hàng theo đúng kế hoạch

- Tổng hợp biên bản nhập, xuất hàng gửi cho các phòng ban

* Các công việc khác

- Tổng hợp hàng vỡ, hàng sót lỗi

- Lên kế hoạch làm việc tuần kế tiếp, lập danh sách làm thêm trong ngày nghỉ, báo cáo công việc phát sinh cho Giám sát kho

- Giám sát kiểm kê, tổng hợp số liệu kiểm kê cuối tháng, so sánh tồn kho trong sổ sách và thực tế

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

7000000

Cấp Bậc

Nhân viên

Ngành Nghề

Kế toán

Nơi Làm Viêc

Bình Dương

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Việt

Branch of LIXIL VIETNAM Corporation in Binh Duong Province

Tên người liên hệ: Trịnh Phương Thảo
Qui mô công ty:

LIXIL makes pioneering water and housing products that solve eve