Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng Nhân viên HĐLĐ và CSLĐ

Nhân viên HĐLĐ và CSLĐ

Công ty Dịch vụ Hàng Hải Dầu Khí ( PVtrans Oilfield service)
Lấu 3, Toàn nhà Petro vietnam, 08 Hoàng Diệu, phường 1, Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc

  • Full Time
  • Anywhere

Website Công ty Dịch vụ Hàng Hải Dầu Khí ( PVtrans Oilfield service)

Nhiệm vụ/ Công việc:

1. Thực hiện các công việc liên quan đến Hợp đồng Lao động, cụ thể: Các thủ tục ký mới, ký lại HĐLĐ các loại (không xác định thời hạn, xác định thời hạn, mùa vụ), theo dõi tình trạng HĐLĐ. 

2. Công tác BHXH: Báo tăng/giảm, điều chỉnh Lao động/Mức đóng, chốt sổ BHXH trả NLĐ khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ. Tính toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN toàn Công ty và làm các thủ tục thanh toán chuyển Cơ quan BHXH. Thực hiện công tác liên quan BH hưu trí.

3. Cập nhật theo dõi hệ thống đánh giá hoàn thành công việc trong Công ty.

4. Tổ chức việc cập nhật, quản lý và bảo mật hồ sơ CBCNV Công ty trên phần mềm máy tính và tủ hồ sơ CBCNV; kịp thời truy cập cung cấp thông tin cho lãnh đạo Công ty khi có nhu cầu. 

5. Hỗ trợ lãnh đạo phòng trong các công tác: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

6. Tham mưu với Trưởng phòng trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự, trả lương, trả thưởng và các quyền lợi khác.

7. Phối hợp với BCH Công đoàn Cty trong các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

8. Tuân thủ các quy trình làm việc liên quan đến trách nhiệm trong HTQL của Công ty

9. Thực hiện công tác khác do cấp trên trực tiếp giao.

Tagged as: , , , , ,

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.


Yêu Cầu Công Việc

Chức vụ
Trách nhiệm
Người phụ trách: Kiểm tra việc nắm rõ bản MTCV của cán bộ thực hiện. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để cán bộ thực hiện hoàn thành công việc với các kết quả đáp ứng yêu cầu
Người thực hiện: Đọc bản MTCV trước khi thực hiện lần đầu tiên công việc được miêu tả trong MTCV. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của MTCV

lương theo thỏa thuận (trên 15,000,000 VND)

Cấp Bậc

Nhân viên

Ngành Nghề

Nhân sự

Nơi Làm Viêc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Việt

Công ty Dịch vụ Hàng Hải Dầu Khí ( PVtrans Oilfield service)
Lấu 3, Toàn nhà Petro vietnam, 08 Hoàng Diệu, phường 1, Vũng Tàu

Tên người liên hệ: Phùng Hải Yến
Qui mô công ty: 100-499

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.