Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng Nhân viên HĐLĐ và CSLĐ

Nhân viên HĐLĐ và CSLĐ

Công ty Dịch vụ Hàng Hải Dầu Khí ( PVtrans Oilfield service)
Lấu 3, Toàn nhà Petro vietnam, 08 Hoàng Diệu, phường 1, Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc

This listing has expired.

Yêu Cầu Công Việc

Chức vụ
Trách nhiệm
Người phụ trách: Kiểm tra việc nắm rõ bản MTCV của cán bộ thực hiện. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để cán bộ thực hiện hoàn thành công việc với các kết quả đáp ứng yêu cầu
Người thực hiện: Đọc bản MTCV trước khi thực hiện lần đầu tiên công việc được miêu tả trong MTCV. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của MTCV

lương theo thỏa thuận (trên 15,000,000 VND)

Cấp Bậc

Nhân viên

Ngành Nghề

Nhân sự

Nơi Làm Viêc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Việt

Công ty Dịch vụ Hàng Hải Dầu Khí ( PVtrans Oilfield service)
Lấu 3, Toàn nhà Petro vietnam, 08 Hoàng Diệu, phường 1, Vũng Tàu

Tên người liên hệ: Phùng Hải Yến
Qui mô công ty: 100-499