Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng Giám Đốc Nhân Sự

Giám Đốc Nhân Sự

Đắc Yến Group
403 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Q12, TPHCM

Mô Tả Công Việc

  • Full Time
  • Anywhere

Website Đắc Yến Group

–  Work together with the CEO to recruit and build each sales team (07 groups).

 – Combined with the team leader to operate and develop from the sales group  to become the independent companies

– Will be willing to temporarily replace all personnel positions if there are unplanned changes until the new replacement.

 – Training and development to become CEO to manage the son companies after being formed and stable development.

You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Yêu Cầu Công Việc

Cùng với TGĐ tuyển dụng và xây dựng từng nhóm bán hàng ( 07 nhóm).
Kết hợp cùng vời các trưởng nhóm để vận hành và phát triển từ nhóm bán hàng thành các Cty Con hoạt động độc lập.
Sẵn sàng thay thế tạm thời tất cả các vị trí nhân sự nếu có biến động ngoài ý muốn cho đến khi tuyển được người mới thay.
Bồi dưỡng và phát triển thành P.TGĐ để quản trị những Cty Con sau khi được hình thành và phát triển ổn định.

20 -50 triệu

Cấp Bậc

Chủ tịch

Ngành Nghề

Marketing, Nhân sự

Nơi Làm Viêc

Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Việt

Đắc Yến Group
403 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Q12, TPHCM

Tên người liên hệ: Đào Đắc Trung
Qui mô công ty: 100-499

You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.