Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực ( Miền Bắc, Miền Trung và Mê Kong)

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực ( Miền Bắc, Miền Trung và Mê Kong)

Phu Hung Life
D7, Hochiminh

Mô Tả Công Việc

This listing has expired.

Yêu Cầu Công Việc

Mô tả công việc Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng cần tuyển vị trí Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực, theo mô tả công việc như sau: - Thuyết trình trong hội thảo nghề nghiệp và hội thảo khách hàng. - Huấn luyện các khóa căn bản, các khóa kỹ năng mềm và các dạng xử lý từ chối dành cho đại lý. - Phát triển mở rộng lực lượng đại lý và thực hiện những công việc đẩy mạnh bán hàng. - Động viên, hỗ trợ và giám sát quản lý/ đại lý để đạt được mục tiêu. - Cùng với cấp quản lý lập mục tiêu tuyển dụng và bán hàng hàng tháng, hàng quý và hàng năm. - Hỗ trợ các cấp quản lý động viên các đại lý yếu đặc biệt là các cấp quản lý mới/ yếu. - Hỗ trợ các cấp quản lý tổ chức hội thảo khách hàng/ chương trình cơ hội nghề nghiệp. - Chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ và quy tắc đạo đức kinh doanh trong ngành bảo hiểm.
Cạnh tranh

Cấp Bậc

Giám đốc

Ngành Nghề

Tài chính/ Ngân hàng

Nơi Làm Viêc

Hà Tĩnh

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Việt

Phu Hung Life
D7, Hochiminh

Tên người liên hệ:
Qui mô công ty: 100-499