Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng Assistant Chief Engineering

Assistant Chief Engineering

Villa Sông Saigon Hotel
197/2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc

  • Full Time
  • Anywhere

Website Villa Sông Saigon Hotel

Phó phòng kỹ thuật bảo trì sẽ được yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn, an toàn, hiệu quả, phù hợp với các chính sách, thủ tục của khách sạn, đảm bảo duy trì chất lượng  dịch vụ cao để phát huy, duy trì các tiêu chuẩn để đáp ứng với các hướng dẫn của Tổng Quản Lý Khách Sạn.

Giám sát, quản lý các hoạt động hàng ngày của bộ phận Bảo trì trong khi hỗ trợ trong việc duy trì chất lượng, phương tiện hoạt động của khách sạn.

Các điểm chính về trách nhiệm:

1. Tuyển chọn kỹ thuật viên

2. Đào Tạo & Phát Triển đội ngũ nhân viên.

3. Hướng dẫn, đánh giá hiệu suất công việc

4. Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị khách sạn

5. Bảo dưỡng Sân vườn, cảnh quan.

6. Kiểm soát chi phí

7. An toàn lao động

8. Báo cáo, quản lý chung.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 2 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.


Yêu Cầu Công Việc

15tr - 20 triệu đồng

Cấp Bậc

Trưởng nhóm/Giám sát

Ngành Nghề

Bảo trì/Sửa chữa

Nơi Làm Viêc

Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Anh

Villa Sông Saigon Hotel
197/2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

Tên người liên hệ:
Qui mô công ty: 10-99

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 2 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.