Khóa Đào tạo C&B - Quản trị Tiền lương & Phúc lợi

Khóa Đào tạo C&B - Quản trị Tiền lương & Phúc lợi

Hà Nội - 06/03/2021

Nội dung

Nội dung sự kiện

C&B Management – Quản trị Lương & Phúc lợi

Mục tiêu: Cung cấp cho các Cán bộ Quản lý Nhân sự và Chuyên viên Quản lý Lương và Phúc lợi những kiến thức và kỹ năng cơ bản giúp cho họ có khả năng xây dựng và quản lý cấu trúc lương và phúc lợi thích ứng với tình hình hoạt động của công ty.

Đối tượng học viên: Các Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng phòng/Chuyên viên Quản lý Lương và Phúc Lợi. Tối đa 25 người.

Điều kiện Học viên cần có để tham gia học hiệu quả: Học viên có từ 2-3 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự hoặc quản lý lương và phúc lợi; Có kinh nghiệm về bảng lương; Hiểu biết tốt về Luật Lao động của Việt Nam; Thành thạo về Excel; 

Lưu ý: Yêu cầu mang theo laptop

Nội dung đề xuất đọc:

  1. Building Pay Structures
  2. Common_Compensation_Terms_and_Formulas
  3. Compensation Basics for HR Generalists
  4. Creating a Competitive Salary Structure

 Học phí: Bao gồm tài liệu, giải lao giữa giờ (không bao gồm Ăn trưa)

  • 6,600,000VND/ Học viên (đã bao gồm VAT)
  • Giảm 15% cho Hội viên cơ bản
  • Giảm 20% cho Hội viên nâng cao

Nội dung khóa học:

Ngày 1 – 06/03/2021: Giới thiệu về Total Rewards/Total Remuneration, Pay for 3Ps, Job Description và Job Evaluation
Ngày 2 – 07/03/2021: Market Survey và Salary Structure và Thực hành
Ngày 3 – 13/03/2021: Salary Review, Thực hành và Trao bằng chứng nhận
 
Ngày Nội dung
1 Phần 1: Tổng quan về Quản trị lương và Phúc lợi
Phần 2: Chi trả cho 3Ps là gì? 
Phần 3: Phân tích Công việc (PTCV) và Mô tả Công việc (MTCV)
Phần 4: Thực hành viết MTCV
Phần 5: Đánh giá Công việc (ĐGCV)
Phần 6: Các phương pháp ĐGCV phổ biến
Phần 7: Phương pháp tính điểm và thực hành
2 Phần 8: Phân tích dữ liệu thị trường
Phần 9: Xây dựng Thang bảng lương
Phần 10: Thực hành xây dựng thang bảng lương
3 Phần 11: Xem xét tăng lương
Phần 12: Thực hành Xem xét tăng lương
Tổng kết khóa học

 

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước