KHÓA HUẤN LUYỆN C&B - TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI (ONLINE 10/2022)

KHÓA HUẤN LUYỆN C&B - TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI (ONLINE 10/2022)

Trực tuyến - 08/10/2022

Nội dung

Nội dung sự kiện

C&B Management – Quản trị Lương & Phúc lợi

Mục tiêu: Cung cấp cho các Cán bộ Quản lý Nhân sự và Chuyên viên Quản lý Lương và Phúc lợi những kiến thức và kỹ năng cơ bản giúp cho họ có khả năng xây dựng và quản lý cấu trúc lương và phúc lợi thích ứng với tình hình hoạt động của công ty.

Đối tượng học viên: Các Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng phòng/Chuyên viên Quản lý Lương và Phúc Lợi. Tối đa 25 người.

Điều kiện Học viên cần có để tham gia học hiệu quả: Học viên có từ 2-3 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự hoặc quản lý lương và phúc lợi; Có kinh nghiệm về bảng lương; Hiểu biết tốt về Luật Lao động của Việt Nam; Thành thạo về Excel.

Thời gian học: 09:00 - 17:00 | học 3 ngày: thứ Bảy 08/10, Chủ Nhật 09/10 và thứ Bảy 15/10/2022.

Nội dung đề xuất đọc:

  1. Building Pay Structures
  2. Common_Compensation_Terms_and_Formulas
  3. Compensation Basics for HR Generalists
  4. Creating a Competitive Salary Structure

 Học phí: 

  • 5,000,000VND/ Học viên (chưa bao gồm VAT)
  • Giảm 15% cho Hội viên cơ bản
  • Giảm 20% cho Hội viên nâng cao

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Thời gian

Từ 08/10/2022  09:00 AM

Đến 15/10/2022  05:00 PM

Thời gian

Từ 08/10/2022  09:00 AM

Đến 15/10/2022  05:00 PM

Tham dự trực tuyến