RISE #8 - CHỦ ĐỀ 3: Xây dựng ma trận phân trách nhiệm RACI

RISE #8 - CHỦ ĐỀ 3: Xây dựng ma trận phân trách nhiệm RACI

Trực tuyến - 18/12/2021

Nội dung

Nội dung sự kiện

Đây là chủ đề nằm trong chuỗi workshop “RISE #8: BECOMING THE UPGRADE HR VERSION OF YOURSELF” do VNHR đặc biệt tổ chức cho Hội viên.

Chủ đề 3: Xây dựng ma trận phân trách nhiệm RACI

Thời gian: 08:30 - 11:30, Sáng Thứ Bảy, ngày 18/12/2021

Doanh nghiệp bạn đã có cơ cấu tổ chức bài bản, bản mô tả công việc cho tất cả các vị trí. Các bộ phận đã thiết lập quy trình, dòng chảy công việc có vẻ khá rõ ràng, bao nhiêu bản qui định, qui chế.... Nhưng tại sao công việc vẫn có khi chồng chéo, không biết ai chịu trách nhiệm chính? Ai cần tham gia vào công việc, tham gia ở mức độ nào? Phải chăng là thiếu sự hợp tác giữa các nhân viên hay giữa các phòng ban, hay có lý do nào khác?

Tham dự buổi huấn luyện Ma trận Phân công Trách Nhiệm thuộc chuỗi RISE - Kỹ năng nhân sự giúp bạn tiếp cận với một phương thức phân công trách nhiệm theo dòng chảy công việc, trong các dự án, hoặc cho bất cứ hoạt động cần có sự tham gia của nhiều phòng ban, nhiều người, để giải quyết bài toán tránh chồng chéo, tránh việc “tưởng” ai đó làm.

------

CHUỖI WORKSHOP HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ CHO HỘI VIÊN VNHR

➤ Đăng ký cả 4 chủ đề tại link này: https://vnhr.vn/rise-8-becoming-the-upgrade-hr-version-of-yourself-e203

Với tổng thời lượng: 12 giờ học tập, VNHR sẽ cấp chứng nhận bản điện tử (e-Certification) cho anh/chị tham dự đầy đủ cả 4 chủ đề.

➤Thời gian diễn ra sự kiện: 8:30 - 11:30 và 13:30 - 16:30, các ngày 17,18/12/2021 

➤Nền tảng: Zoom 

➤Đối tượng mục tiêu: Chuyên viên Nhân sự  có 1-5 năm kinh nghiệm, muốn nâng cao kĩ năng thực hành cho nghề Nhân sự

➤ Số lượng học viên mỗi chủ đề: 100 người

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Sự kiện đã qua

08:30 AM - 11:30 AM

Ngày 18/12/2021

08:30 AM - 11:30 AM

Ngày 18/12/2021

Tham dự trực tuyến