THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG  CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ &  THỰC HIỆN QUY CHẾ  DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ & THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trực tuyến - 15/10/2021

Nội dung

Nội dung sự kiện

Chuỗi webinar luật lao động hàng tháng được thành viên Tổ tư vấn VNHR thực hiện, nhằm giúp Hội viên cập nhật các vấn đề về pháp lý lao động mới và các hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nhờ đó, Hội viên VNHR thường xuyên có cơ hội kết nối và học hỏi định kỳ, góp phần nâng cao chuyên môn, phục vụ cho công việc quản trị nhân sự.

Kính mời Quý Hội viên cùng tham gia chủ đề tháng 10/2021, Webinar "THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ & THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC" do Luật sư TRẦN VĂN TRÍ - Luật sư điều hành tại Công ty Luật FUJILAW chia sẻ.

Nội dung chính:

  1. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ;
  2. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, TLTT, TƯLĐTT, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG;
  3. QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ.

--------------------------

Thời gian: 10:00 - 11:30, Sáng Thứ Năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Nền tảng Zoom Online

Miễn phí và chỉ dành cho Hội viên VNHR

Sự kiện này chỉ dành cho hội viên cá nhân/ doanh nghiệp của VNHR.

Trở thành hội viên

10:00 AM - 11:30 AM

Ngày 15/10/2021

10:00 AM - 11:30 AM

Ngày 15/10/2021

Tham dự trực tuyến