Nội dung tin tức

BlueScope VN | Chương trình “Chia sẻ quy trình Quản lý nhà thầu” – 21/06/2019, Vũng Tàu

15/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH “CHIA SẺ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU” 

Thời gian: thứ Sáu ngày 21/06/2019, từ 8:30 – 13:00
Địa điểm: IMPERIAL HOTEL, 159-163 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

Nội dung chương trình:

Thời gian Nội dung
08:30 – 08:50 Đón khách
08:50 – 09:00 Hướng dẫn an toàn
09:00 – 09:30 Giới thiệu tổng quan quy trình quản lý nhà thầu tại NS BlueScope Việt Nam
09:30 – 10:00 Thảo luận nhóm
10:00 – 10:15 Giải lao
10:15 – 11:15 Thuyết trình nhóm (10 phút/ 6 nhóm)
11:15 – 11:45 Trao đổi và đối thoại
11:45 – 13:00 Ăn trưa
13:00 Kết thúc

Liên hệ để đăng ký: Ms Phan Khắc Thu Thảo – Phòng Quản lý doanh nghiệp
Điện thoại: (84) 093 277 288
Email: thaophankhacthu@yahoo.com.vn

Lưu ý: số lượng đăng ký tối đa cho mỗi doanh nghiệp là 02 người.
Hạn chót đăng ký tham dự: 17/06/2019

Tin liên quan