Nội dung tin tức

[CVreferral.com] Hiệu quả vượt trội nhờ công nghệ tuyển dụng mới

09/08/2017

Tuyển dụng và công nghệ

Chúng ta đang sống trong thời đại của Google, Amazon, Facebook, Uber và Tesla. Công nghệ không chỉ được áp dụng trong tìm kiếm, gọi xe hay mua sắm trực tuyến. Ngày nay, thậm chí những người làm tuyển dụng nhân sự cũng cần biết đến những giải pháp công nghệ. Và điểm công nghệ tiếp theo mà người làm nhân sự cần quan tâm xoay quanh từ khóa “kết nối” và “tuyển dụng qua tiến cử.”

Về bản chất, tuyển dụng qua tiến cử thực sự không mới, đặc biệt là tiến cử nội bộ. Hoạt động này đã và đang diễn ra trong hầu hết doanh nghiệp trong một khoảng thời gian rất dài. Đây cũng là hoạt động mang lại hiệu quả tuyển dụng tối ưu nhất, nghĩa là hiệu quả cao và chi phí thấp. Nhược điểm của tuyển dụng qua tiến cử là cho tới giới hoạt động này vẫn chưa được quan tâm tiến hành một cách chính quy. Bên cạnh đó, bất cập lớn hơn có lẽ nằm ở khả năng “kết nối”. Vì thiếu cơ chế kết nối từng cá nhân, phương thức tuyển dụng qua tiến cử truyền thống không phát huy toàn bộ tiềm năng của hình thái này. Theo LinkedIn, chỉ có 18% nhân viên thực sự tham gia tiến cử bạn bè cho các việc đang tuyển dụng của công ty.

Nâng cao hiệu quả tiến cử hồ sơ nhờ kết nối thông minh

Facebook và Uber là hai điểm sáng gần đây nhất của làng công nghệ thế giới và cả hai đều đi theo cùng một mô hình: Giới thiệu – kết nối – lan truyền – bùng nổ. Có lẽ đây cũng là mô hình mang lại hiệu quả vượt trội mà người làm nhân sự có thể sử dụng gia tăng mạnh mẽ hiệu quả công việc.

CVreferral là giải pháp công nghệ tiên phong ở Việt Nam khai thác mô hình 4 bước trên. Là nền tảng tuyển dụng qua tiến cử dựa trên công nghệ, CVreferral cho phép nhà tuyển dụng tận dụng mạng lưới xã hội đến từ nguồn nhân sự hiện tại để nâng cao đáng kể hiệu quả tuyển dụng.

1

ứng dụng hỗ trợ nhà tuyển dung nhanh chóng có hồ sơ từ nguồn giới thiệu

Minh họa cho ý tưởng này như sau. Nếu doanh nghiệp A có 50 nhân viên và mỗi nhân viên có trung bình 150 người bạn trên Facebook, doanh nghiệp đó đang sở hữu một mạng lưới 7,500 ứng viên tiềm năng, trong đó một tỉ lệ không nhỏ có thể phù hợp cả năng lực chuyên môn lẫn văn hóa doanh nghiệp.

Gửi email tuyển dụng đến 50 nhân viên kèm theo lời mời gọi hay yêu cầu họ giới thiệu bạn bè cho công việc chắc chắn sẽ không hiệu quả vì chỉ hú họa lắm họ biết chắc người bạn nào đó của mình đang muốn tìm việc mới; còn phải xét xem người này thực sự phù hợp với công việc đang tuyển không; rồi phải lu bu nhận và chuyển hồ sơ cho nhân sự…

Thay vào đó, CVreferral xây dựng một cơ chế kết nối, chia sẻ và trả thưởng thông minh khuyến khích các thành viên công ty chia sẻ rộng, để nhắm đến việc khai thác tối đa mạng lưới xã hội sẵn có của họ với một cú nhấp chuột. Các bạn bè quan tâm sẽ nộp hồ sơ vào thẳng ngăn riêng của người nhân viên giới thiệu, từ đây họ có thể xem lại và đánh giá mức độ phù hợp của bạn mình về năng lực và văn hóa doanh nghiệp để tiến cử cho bộ phận tuyển dụng.

Với nhân viên tuyển dụng, coi như họ đã có một đội lọc trước hồ sơ rất hữu hiệu vì nhân viên công ty có lẽ hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng cần có cho công việc cụ thể đó hơn cả công ty tư vấn tuyển dụng. Và họ cũng hiểu rõ năng lực và tính khí của bạn mình. Do vậy, theo khảo sát của CVreferral thì tỉ lệ nhà tuyển dụng đánh giá hồ sơ phù hợp và trên mong đợi từ kênh này là 54,83 % cao hơn hẳn các kênh tuyển dụng khác. 46% ứng viên được tuyển dụng từ kênh tiến cử nội bộ sẽ ở lại làm việc tại công ty, con số này chỉ là 33% với các trang tuyển dụng và 22% với các job-board. Chưa kể đến việc nhân viên khi giới thiệu bạn bè, ứng viên là thể hiện sự gắn kết và đóng góp; được ghi nhận và tưởng thưởng minh bạch thì họ sẽ phấn khởi và tham gia nhiệt tình hơn.

Website ứng dụng: http://cvreferral.com/
Liên hệ nhóm phát triển sản phẩm để được trải nghiệm: 02873-036-336
Email phản hồi thông tin: cs@cvreferral.com

Tin liên quan