Nội dung tin tức

DANH MỤC VĂN BẢN CẬP NHẬT THÁNG 5/2019

04/06/2019

1 – VĂN BẢN PHÁP LUẬT
STT Cơ quan ban hành Loại văn bản Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực/
Ngày áp dụng
 Trích yếu
1 Chính phủ Nghị định 38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 01/07/2019 Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (tiếng Việt | tiếng Anh)
2 Chính phủ Nghị định 44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 01/07/2019 Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
(tiếng Việt | tiếng Anh)
3 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH 05/05/2019 05/05/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tin liên quan