Nội dung tin tức

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẬP NHẬT THÁNG 3/2019

02/04/2019

1 – VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Stt Cơ quan ban hành Loại văn bản Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực/Ngày áp dụng  Trích yếu
1 Chính phủ Nghị định 29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 05/05/2019 Về việc hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
2 Thông tư Bộ Y tế 02/2019/TT-BYT 21/03/2019 22/09/2019 Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
3 Thông tư Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 08/02/2019 Về việc hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 – VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Stt Cơ quan ban hành Loại văn bản Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực/Ngày áp dụng Trích yếu
1 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH 18/03/2019 18/03/2019 Về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Tin liên quan