Nội dung tin tức

ASIAN INNOVATOR SUMMIT 2019 – 24 July

12/07/2019

Asian Innovators Summit 2019
Date : 24 July 2019
Venue : Grand Ballroom, InterContinental Saigon, Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd.,  District 1,
HCMC, Vietnam

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) đưa Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, trong đó chúng ta có cơ hội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các ngành công nghiệp và tạo ra cách thức mới hơn để tăng thêm giá trị cho nền kinh tế.
Khi các công nghệ kỹ thuật số cách mạng hóa các ngành công nghiệp của chúng ta, chúng ta nhanh chóng mất đi những lợi thế truyền thống như lao động chi phí thấp. Theo các dữ liệu nghiên cứu cho thấy các tổ chức áp dụng các công nghệ như học máy, Trí tuệ nhân tạo, IOT, v.v … đang chứng kiến tăng năng suất và tăng tốc độ đổi mới, cho phép họ cung cấp dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
Tham gia cùng chúng tôi tại Hội nghị thượng đỉnh sáng tạo châu Á 2019, một sự kiện hàng đầu của SAP Đông Nam Á, trong đó các chuyên gia từ khắp ngành sẽ tập hợp để thảo luận về tác động của Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và làm thế nào một tổ chức có thể bắt đầu hành trình công nghiệp 4.0 của họ.

Tại nền tảng AIS, bạn có thể tham gia vào cuộc thảo luận chuyên sâu với các đồng nghiệp, chuyên gia và nhà lãnh đạo tư duy về các khía cạnh khác nhau của hành trình công nghiệp 4.0 và cũng thấy công nghệ thực tế trong cuộc sống thể hiện cuộc cách mạng mới này.

Bạn có thể mong đợi điều gì tại sự kiện đổi mới châu Á 2019:

  1. Hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia về tác động tiềm năng của ngành công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và các rủi ro & cơ hội dẫn đến và những gì nó cần để phát triển trong nền kinh tế kỹ thuật số mới.
  2. Tham quan Khu vực trải nghiệm để có được những cải tiến mới nhất theo định hướng của khách hàng và các công nghệ thế hệ tiếp theo (như AI, Blockchain) thúc đẩy Công nghiệp 4.0
  3. Tương tác với các đồng nghiệp và các chuyên gia công nghệ để hiểu cách khởi động hành trình tổ chức Công nghiệp 4.0 của bạn.

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại khách sạn InterContinental để cùng nhau tìm hiểu câu chuyện tăng trưởng của chúng tôi sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội của mình trong nền công nghiệp 4.0


The fourth industrial revolution (Industry 4.0) ushers Vietnam into a new era wherein we have the opportunity to speed up the digital transformation of our industries and create newer way to add value to
the economy.
As digital technologies revolutionise our industries, we are fast losing traditional advantages such as low cost labour. Research data show that organizations adopting technologies such as machine learning, Artificial intelligence, IOT, etc are seeing productivity gains and an increase in speed of innovation, which allow them to deliver better services, products and experiences for their customers.
Join us at Asian Innovators Summit 2019, a flagship event by SAP Southeast Asia wherein experts from across the industry will gather to discuss the impact of Industry 4.0 in Vietnam and how can an organization start their industry 4.0 journey. At the AIS platform, you can be a part of the discussion and have in-depth discussions with peers, experts and thought leaders about the various aspects of industry 4.0 journey and also see the real life technology showcase powering this new revolution.

What Can You Expect at Asian Innovators 2019:

  1. Gain insights from experts on the potential impact of industry 4.0 in Vietnam and the resulting risks & opportunities and what it takes to thrive in the new Digital Economy.
  2. Tour the Experience Zone to get a hands-on of the latest customer-oriented innovations and next-gen technologies (such as AI, Blockchain) driving Industry 4.0
  3. Interact with peers and technology experts to understand how to kick start your organization’s Industry 4.0 journey.

Take the day off on 24th July and join us at Asian Innovators Summit 2019. Find out how Together #OurGrowthStory will help you take advantage of the emerging opportunities for Industry 4.0.

Click on the Register button or send your RSVP to:
Ms. Khanh at sapais2019vietnam@sunyauexpo.com.vn or call +84 902 641 449.

Tin liên quan