Nội dung tin tức

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẬP NHẬT THÁNG 4/2019

27/04/2019

1 – VĂN BẢN PHÁP LUẬT
STT  Cơ quan ban hành Loại văn bản Số hiệu  Ngày ban hành  Ngày hiệu lực/
Ngày áp dụng
 Trích yếu
1 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 346/QĐ-BHXH 28/03/2019 01/04/2019 Về Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
2 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 166/QĐ-BHXH 31/01/2019 01/05/2019 Về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tin liên quan